سیزدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی و صنایع دارویی شیراز از تاریخ سه شنبه 11 مهر 1396 تا جمعه 14 مهر 1396 برگزار می گردد. شرکت چالیان طب به همراه شرکت یاران طب و سلامت پارسیان در این رویداد حضور خواهد داشت.