هفدهمین کنگره بین المللی انجمن جراحی درون بین منطقه مدیترانه و خاورمیانه و سیزدهمین کنگره بین المللی جراحی های کم تهاجمی درون بین ایران از تاریخ 3 تا 5 آبان ماه سال جاری در اصفهان برگزار می گردد.

شرکت چالیان طب به همراه شرکت نیک آوید در این کنگره حضور خواهند داشت. از عموم همکاران گرامی برای بازدید از غرفه این شرکت در این کنگره دعوت می گردد.